Päivitetty 24.5.2018

Rekisterinpitäjä: Lahden Varaosaexpert Oy
Posti- ja käyntiosoite: Aukeankatu 6, 15610 LAHTI
Puhelinnumero: 0207 689 830
Asiakasrekisteriasioita hoitava henkilö: Minna Sulkakoski
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakassuhteiden hoitaminen ja yhteydenpito asiakkaaseen, personoitu markkinointi

Asiakasrekisterin tietosisältö:
• Asiakkaan nimi
• Osoite, postinumero ja -toimipaikka
• Sähköpostiosoite (jos annettu)
• Puhelinnumero
• Asiakasnumero

Säännönmukaiset tietolähteet:
• Tilihakemuslomake

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Asiakastietoja voidaan käyttää analytiikka- ja personointitarkoituksiin kolmansien osapuolten kanssa. Ostokäyttäytymis- ja selaustietoja hyödynnetään personoidun markkinoinnin tuottamiseksi.

Asiakastietoja ei luovuteta Lahden Varaosaexpert Oy:n lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Tarvittaessa tietoja luovutetaan myös viranomaisille. Viranomaispyyntö informoidaan myös rekisterissä olevalle asiakkaalle, mikäli se on lain mukaan sallittua.

Toimitamme asiakastietoja rekisteriselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi:
• Sähköpostimarkkinointikumppanille
• Painotalolle, kun teetetään osoitteellisia markkinointimateriaaleja
• Postille/Matkahuollolle, jos tilauksen valittu toimitustapa on kuljetus lähimpään Postiin tai Matkahuollon noutopisteeseen
• Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
• Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
• Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun
• Tuotteen toimittajalle, jos asiakas tilaa suoratoimitustuotteen
• Huoltoyhtiölle voidaan välittää takuuhuollon yhteydessä tuotteen tilaukseen liittyviä tietoja
• Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet:
Lahden Varaosaexpert Oy käsittelee henkilötietoja Suomen kulloinkin voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.

Henkilötietojen suojaaminen on liiketoimintamme keskeinen osa. Käytössämme on asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

Henkilötietojen säilytysaika:
Henkilötietojen antaminen on tiliasiakkuuden tekemisen edellyttämä vaatimus. Henkilötiedot säilytettään asiakasrekisterissä asiakassuhteen päättymiseen asti tai niin kauan kuin lainsäädäntö sitä edellyttää.

Ostotietojen säilytysaika:
Tositemateriaali säilytetään tilikauden päättymisen jälkeen alkavan seuraavan kalenterivuoden alusta lukien kuusi vuotta.

ATK-pohjainen asiakasjärjestelmä:
Ainoastaan määrätyillä Lahden Varaosaexpert Oy:n  henkilökunnalla ja Lahden Varaosaexpert Oy:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasjärjestelmän tietoja. Järjestelmän käyttäjillä on henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat. Henkilökunta voi käyttää asiakasjärjestelmän tietoja vain tehtävän vaatimalla tavalla. Rekisteriä saavat käyttää ainoastaan henkilöt, jotka tarvitsevat sitä toimenkuvassaan. Rekisteriä käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Järjestelmään tallennettu asiakastunniste on salattu eikä sitä pysty näkemään. Järjestelmä on suojattu tietoturvajärjestelmällä ulkoisia uhkia vastaan.

Asiakasrekisteröidyn oikeudet:

• Rekisteriin kuuluva asiakas voi muokkauttaa henkilötietojaan ja markkinointilupiaan asiakaspalvelussamme. Tietojen muokkaus edellyttää henkilöllisyyden todentamista.

• Rekisteriin kuuluva henkilö voi pyytää tietonsa kirjallisena osoitteesta: Lahden Varaosaexpert Oy , Minna Sulkakoski, Aukeankatu 6, 15610 LAHTI. Tietojen toimittaminen postitse edellyttää henkilöllisyyden todentamista.

• Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli tietosuoja-asetusta ei noudateta.